تبلیغات
افق - معیار انتخاب دوست و همنشین

ادبی- اجتماعی- دانش آموزی
نویسنده :سهیلا سالاری
تاریخ:شنبه 3 دی 1390-07:04 ب.ظ

معیار انتخاب دوست و همنشین

معیار انتخاب دوست و همنشین چیست؟  

انتخاب دوست و همنشین متأثر از فرهنگ و اعتقادات شما است. اگر خواسته باشیم بصورت كامل و دقیق با هم سخن بگوئیم باید به این نكات توجه داشته باشیم كه داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفى دوستانه یك ضرورت انسانى است. یعنى حتى اگر آدمى را موجودى اجتماعى نشناسیم ولیكن داشتن دوست به مقتضاى تدبیر عاقلانه و تأمین خواسته‏هاى فطرى و غریزى یك پدیده ضرورى و انكارناپذیر زندگى انسانى است.

حال بعد از ناگزیر بودن از دوستى باید مشخص كرد كه معیارهاى انتخاب دوست چیست و بهترین همنشین كیست؟ و قبل از آن، معیارهاى همنشین مناسب را چه چیزى معین مى‏كند؟ پاسخ روشن است كه اهداف اساسى‏ترین معیار تعیین رفتارها است. دوستى نمودن و همنشین داشتن همانند تمام اعمالى كه آدمى انجام مى‏دهد، هدفى را تعقیب مى‏كند. اگر هدف تأمین نیازهاى اقتصادى و برخوردارى از متاع دنیاست بى تردید دوستى با فقرا هرگز موجب تحصیل این هدف نخواهد شد. اگر هدف از دوستى كسب دانش و پیدا كردن راه ترقى و تعالى است این هدف با رفاقت با افراد بى سواد و نابكار به كف نمى‏آید. حال باید دید كه هدف شما از دوستى چیست؟

شاید بگوئید اهداف در هر زمانى تغییر مى‏پذیرد گاه رسیدن به یك منصب هدف است لذا باید با افراد صاحب منصب رفاقت داشت تا و گاه هدف در اختیار افراد لا ابالى و بى دین است و در این صورت براى تأمین و تهیه این هدف باید با چنین افرادى دوست شد و همنشینى نمود؟ آیا چون رسیدن به هدف مهمّ است، از هر راه و روشى كه مى‏توان به آن رسید، باید آن را به كف آورد هر چند روشى غلط و نامناسب باشد و هدف وسیله را توجیه مى‏كند؟

امّا همانگونه كه گذشت و باید گفت اهداف تمام اعمال ما و هر شخص و انسانى را اعتقادات او معین مى‏كند و حتى راه رسیدن به آن اهداف باید با اعتقادات فرد هماهنگ باشد. و در مرام ما مسلمانان هدف تمام اعمال و رفتارها به آخرت و خشنودى خداوند بر مى‏گردد، و لذا هرگاه در پى انجام عملى بر مى‏آئیم اوّلین سؤال آن است كه آیا این عمل موجب خرسند شدن حضرت حق مى‏شود یا نه؟ آیا خداوند به انجام این عمل رضایت دارد یا نه؟ چرا كه جملگى خود را بنده او مى‏دانیم و بنده باید در پى تحصیل رضایت مولاى خویش باشد.

حال در دوستى و همنشینى نیز باید هدف همین باشد و الّا اگر متاع دنیا و مناصب عالى و دانش فراوان به كف آوردن هدف باشد و بس دیگر بنده خدا نخواهیم بود بلكه بنده منصب و متاع دنیا و علم هستیم. لذا اهل بیت مكرم در ضمن احادیثى مى‏فرمایند: با كسى دوستى داشته باش كه دیدارش تو را به یاد آخرت و سخنش موجب فزونى علم و دانشت و عملش تو را به آخرت ترغیب كند. از دیدگاه منابع اسلامى یك دوست خوب باید از ویژگیهاى زیر برخوردار باشد ۱- وفادار

۲- متعهد به عهد و پیمان دوستى

۳- مؤدب و برخوردار از اخلاق نیكو

۴- پایبند به احكام دین و آئین جوانمردان همانند غیرت و همیّت

۵- خدا پروا و پرهیزكار

۶- عاقل و دور اندیش

۷- برخوردار آگاهى و اطلاع لازم و سطح بینش ایده‏ال

۸- آئینه دوست (عیب و ایراد دوست خود را به زبان دوستى بگوید و زمینه‏ساز رشد و تعالى دوست خود باشد)

۹- همترازى اجتماعى

۱۰- همنشین سطوح پائین‏تر جامعه بخصوص فقرا و نیازمندان. پر واضح است كه اگر دوستى از یكى از ویژگیهاى فوق بى‏بهره باشد از همان كانال به تو آسیب خواهد رساند و حداقل از همان نقطه سیر تعالى و پیشرفت را به روى شما سد خواهد نمود لذا در انتخاب دوست برخوردار از این صفات دقت كنید مبادا با كسى طرح دوستى بریزید كه خیانتكار، ستمگر، ترسو، سخن چین، بخیل و خسیس، تندخو، بد اخلاق، دروغگو و آسوده خواه باشد كه یكى از این ویژگى‏هاى او براى انحراف شما و تباه ساختن زندگى و دوستیهاى دیرین كافى است چرا كه پاى دوستى بر احساس همدردى، خیرخواهى، یكرنگى، فروتنى، پوشیدن سرّ، كم توقع بودن و بردبارى و شاد كردن و شاد خواستن استوار است.نوع مطلب : دانش آموزی