تبلیغات
افق - قالب های شعری زبان فارسی(1)

ادبی- اجتماعی- دانش آموزی
نویسنده :سهیلا سالاری
تاریخ:پنجشنبه 4 اسفند 1390-05:02 ب.ظ

قالب های شعری زبان فارسی(1)

قالب های شعری

بیت : کمترین مقدار شعر یک بیت است.

مصراع: هر بیت شامل دو قسمت است هریک از این بخش ها یک مصراع نام دارد کمترین مقدار سخن موزون یک مصراع است.

وزن شعر: آهنگ خاصی که در تمام مصراعهای یک شعر یکسان است همان وزن شعر نامیده می شود.

ردیف: کلمات هم معنی و مستقلی که در پایان مصراعها عیناً تکرار می شود ردیف نام دارد.

شعری که ردیف دارد (مردّف) خوانده می شود.

قافیه : کلمات هم آهنگ و هم وزن مصراعهای شعر را قافیه گویند.

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود                      وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود.

                                    قافیه    ردیف                                                       قافیه      ردیف

قافیه اجباری و ردیف اختیاری است ،ردیف همواره تابع قافیه است و بعد از آن می آید.

قالب : شکلی که قافیه به شعر می بخشد قالب نام دارد .

( شعر سنتی قالب‌های متفاوتی دارد و شعر نیمایی (نو) قالب مشخصی ندارد).